Sunday, February 12, 2006

Auckand's Gold Class Cinema

Films: "Munich" en "North Country"
Geen commentaar dit keer. Voor de review staat op www.dudeweb.com
Zo krijgt The Dude ook nog een beetje traffic :-)